Development center

Kdy využít Development centrum?

 

V případě, že potřebujete hodnotit stávající zaměstnance a zároveň hledat možnosti jejich rozvoje.

Proč tato metoda zaručuje vysokou pravděpodobnost posouzení kandidátů?

 • Je možné pozorovat skutečné jednání a reakce účastníků, způsob, jakým řeší zadaný problém, interpersonální a komunikační dovednosti, tendence zaujímat určitou roli v týmu apod.
 • Kombinace různých metod umožňuje komplexní pohled na osobu v dané pracovní pozici, kterou hodnocený zastává.
 • Jde o „testy chování“, kde se projeví skutečnosti, které např. psychodiagnostika není schopna postihnout.

 

Metodika DC:

Výstupy DC:

 • Psychologický profil u všech účastníků DC v rozsahu minimálně dvou stran A4 – ukázka posudku
 • Posouzení pracovní skupiny
 • Navržení možností dalšího rozvoje – jak individuálně, tak skupinově
 • Videozáznam rozhovorů
 • Zpětná vazba pro uchazeče

 

Jak DC probíhá, na co se mám připravit?

 • Probíhá celý den
 • Skupina 10 – 14 zaměstnanců
 • Přítomnost interních a externích hodnotitelů

 

Co přesně hodnotí DC u účastníků?

V rámci DC jsou hodnoceny 2 oblasti:

1. POSOUZENÍ SKUPINY testovaných osob z hlediska sociální psychologie

 • Skupinová dynamika týmu
 • Míra sehranosti celého týmu a případně jeho části
 • Projevy sociální averze
 • Preferovaný styl řízení
 • Míra loajality k firmě, značce, vykonávané činnosti

 

2. INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ účastníka, které se zaměřuje na osobnostní a profesní kvality

 • Intelekt sociální i mentální
 • Rychlost a přesnost práce pod stresem
 • Celková psychická odolnost vůči stresu
 • Syndrom vyhoření
 • Schopnost a výkonnost
 • Profesní a kariérová orientace
 • Styl řízení a míra sehranosti s týmem
 • Emocionální stabilita a instabilita

 

Nástroje DC:

 • Řešení modelových situací ve skupině
 • Řešení individuálních modelových situací
 • Psychologická diagnostika standardizovaná (výkonové, osobnostní testy)
 • Psychologická diagnostika nestandardizovaná (projektivní techniky)
 • Diagnosticko-motivační rozhovor

 

Jak probíhá modelová situace?

 • Modelovou situací rozumíme např. simulaci typické činnosti příslušného pracovního místa, případovou studii = řešení problému z oboru, skupinovou diskusi společenského či morálního problému apod.
 • Chování uchazečů ve zmíněných modelových situacích sleduje několik pozorovatelů, a to jak psychologové, tak zástupci zadavatelské společnosti, většinou personalista a budoucí nadřízený či kolega.
 • Pozorovatelé během modelových situací vzájemně nespolupracují, své postřehy o kandidátech zaznamenávají nezávisle. Sledovaná kritéria jsou předem stanovena.
 • Videokamerou natáčíme průběh modelových situací tak, aby mohl být záznam použit při rozboru chování uchazečů. Je tak možno zaznamenat velkou část informací, které by mohly jinak pozorovatelům uniknout. Podmínkou je zde souhlas uchazečů.

 


Přiřazené články