Semináře a tréninky


Semináře pro farmaceuty               Semináře pro kosmetičky                 Firemní klienti


Systematicky a dlouhodobě se věnujeme firemnímu vzdělávání, jsme nejen dobří lektoři, ale i metodici procesu vzdělávání a učení se novým dovednostem. Víme, jak má vypadat dobrý seminář. Preferujeme ve vzdělávání obchodní pozice a profese s výraznou složkou sociálních dovedností, tzv. pomáhající profese (farmaceuti, zdravotníci, kosmetičky apod.).

Tréninky děláme tzv. „šité na míru“. Předem se ujistíme v očekáváních a cílech vzdělávání, pak volíme obsah a interaktivní formy vzdělávání. Na konci semináře se vždy zpětně vracíme k počátečním očekáváním a hodnotíme společně s účastníky, zda se nám k nim podařilo dospět.

Na našich seminářích se vždy snažíme o vytváření přátelské a pohodové atmosféry. Proč? Víme, že pokud se má člověk něco dlouhodobě a efektivně naučit, nejde to dělat pod tlakem a stresem. Navíc si musí vše vyzkoušet na vlastní kůži a tak jsou semináře interaktivní a zážitkové.

Vzdělávání je odvětví naši práce, které nám přináší okamžitou zpětnou vazbu a právě v této evaluaci jsme dobří, proto se jmenujeme „Psychologie pro praxi“.  Vždy máme radost, pokud se seminář podaří a trefí se do potřeb jeho účastníků.


Semináře pro farmaceuty               Semináře pro kosmetičky                 Firemní klienti


Přiřazené články