Outsourcing personálních služeb

Outsourcing personální služeb je naše nová služba pro klienty zahrnující některé personální činnosti a v regionu Brna i zpracování mzdové evidence a platů. Personální činnosti ve firmách bývají časově náročné a přesunutím kompletních personální činností Vám ušetříme náklady ve firmě a čas. Kvalita prací je srovnatelná s kmenovým personalistou, nadstandard našich outsourcingových služeb spočívá v našem psychologickém vzdělání a dlouholeté zkušenosti s různými typy společností.

 

V čem jsme dobří, máme praxi a můžete se na nás obrátit?

 • Vyhledávání zaměstnanců – od inzerce, pohovory, psychotesty, i mimo ČR
 • Adaptační proces nových zaměstnanců – tvorba plánů a jejich kontrola
 • Odměňovací a motivační systémy – analýza, korekce, tvorba nových
 • Benefitní programy pro zaměstnance
 • Periodická hodnocení zaměstnanců – optimalizace stávajících postupů, tvorba nových, vyškolení manažerů pro realizace pohovorů a zpětná vazba po vyhodnocení pro vedení společnosti
 • Tvorba HR dokumentů pro strategie a řízení (směrnice, řády)
 • Systém vzdělávání – tvorba koncepce podle jednotlivých, pracovních pozic
 • Firemní kultura – analýza, popis reálného stavu, definování hodnot, vize
 • HR činnosti související s optimalizací procesů, včetně outplacementu
 • BoZP – kontrola dokumentace, spolupráce s externím pracovníkem,
 • Práce s talenty – tvorba strategie, vzdělávací plán

 


Přiřazené články