Firemní klienti

V této sekci naleznete základní témata tréninků, rozdělená podle cílových skupin, které realizujeme pro naše klienty.
Témata tréninků i cílové skupiny jsou pouze orientační. V každé firmě či společnosti se lidé setkávají s jinými situacemi v různých podmínkách. Proto věnujeme velkou pozornost „poznání“ našeho klienta, analýze jeho potřeb a firemního prostředí, na základě které vypracujeme podrobnou strukturu vzdělávacího programu „šitého na míru“.

4 podmínky kvalitního vzdělávání:

 1. Podrobná a kvalitní analýza potřeb
 2. Lektor – odbornost a zkušenosti
 3. Aktivní zapojení účastníků – chuť se vzdělávat
 4. Vyhodnocení vzdělávacího programu – zpětná vazba pro účastníky i zadavatele

Proces firemního vzdělávání od A do Z

 1. Analýza potřeb klienta a stanovení cílů

Podrobná analýza je základním kamenem kvalitního vzdělávání. Společně s Vámi provedeme analýzu současného stavu a potřeb, stanovíme přesné cíle vzdělávání.

  2. Návrh vzdělávání

Návrh vzdělávacího procesu je vytvořen na základě předchozí analýzy a obsahuje tyto základní body:

 1. Vyhodnocení analýzy potřeb
 2. Metodika a formy vzdělávání
 3. Obsahová struktura
 4. Časový rozsah a harmonogram, návrh termínů realizace
 5. Lektorské obsazení
 6. Reference, kde jsme realizovali podobný program
 7. Cenová kalkulace

3. Realizace

V případě Vašeho zájmu rádi zajistíme organizační zabezpečení celé akce – školící prostory, ubytování účastníků, stravování, volnočasové aktivity atd. Odpadne Vám tak starost o organizaci a technické zabezpečení.

Fáze realizace zahrnuje:

 1. Příprava materiálů pro účastníky tréninku/semináře
 2. Zajištění didaktických a prezentačních pomůcek
 3. Samotná realizace tréninku/semináře

4. Vyhodnocení

Na základě předchozího stanovení cílů a zpětné vazby účastníků vyhodnotíme efektivitu vzdělání. Zadavatel obdrží hodnotící zprávu, která obsahuje:

 1. Hodnocení účastníků
 2. Hodnocení lektora
 3. Doporučení vzdělávacích programů, které rozvíjí získané dovednosti a znalosti účastníků

 

Psychologie obchodu

Tréninky pro pracovníky v obchodě

 • Psychologie prodeje – základní program pro zvládnutí obchodních jednání
 • Prodejní dovednosti – kompetence obchodníka a jejich naplnění
 • Prezentační dovednosti – psychologie veřejného vystoupení
 • Námitky a argumentace
 • Psychologie vyjednávání a přesvědčování v obchodě
 • Metody a nástroje odolávání manipulace v obchodě
 • Persvaze jako nástroj úspěchu v obchodě

Manažeři

Témata tréninků pro manažery

 • Klíčové kompetence manažera z hlediska psychologie osobnosti
 • Role vedoucího a její naplňování
 • Psychologie týmové práce – motivace a vedení týmu
 • Psychologické postupy zvládnutí krizové situace a konfliktů v práci
 • Antistresové programy pro manažery – slaďování profesního a osobního života

Pracovníci ve výrobě

Témata tréninků pro pracovníky ve výrobě

Osobnostní potenciál

 • Osobnost a role liniového manažera

Komunikace

 • Rozvoj osobnosti výrobního mistra – jak úspěšně jednat s lidmi
 • Komunikační proces na pracovišti a eliminace komunikačních bariér
 • Praktická typologie osobnosti a jednání s jednotlivými typy osobnosti
 • Nástroje komunikace využívané ve výrobních týmech

Týmová práce

 • Vedení a motivace pracovního týmu ve výrobě
 • Typy týmů a budování týmové atmosféry
 • Styly vedení týmu a týmová práce
 • Metody skupinového řešení problémů

Přiřazené články