Web konzultace

jsou individuální formou poradenství, které obsahuje dva směry:
První oblastí je konzultační činnost zaměřená na budoucnost – osobní koučink. Zde je možnost realizovat poradenství pro zlepšení Vašeho pracovního nebo osobního života, vše je směřováno na budoucí zvládání nároků života nebo podporu rozvoje dovedností a schopností.
Druhá oblast konzultace s prvky psychoterapie, je směřována k problematickým oblastem Vašeho života, Vaší historie, toho, co Vás dnes ovlivňuje, limituje nebo nějakým způsobem zasahuje v reálném životě. Uplatňujeme terapeutický přístup – tzv. „Rogers terapie“ (PCA).

Pro osobní WEB konzultace je vhodné využívat dopolední nebo podvečerní hodiny, vždy na základě dohody volných termínů.

 


Přiřazené články