Psychoterapie

Co je to psychoterapie?

Je to proces léčení s využitím různých terapeutických postupů.

Známe několik druhů a postupů v psychoterapii, základní dělení je na psychoterapii symptomatickou, která směřuje k odstranění příznaků choroby, poruchy. Dále psychoterapii kauzální, která se zaměřuje na odstraňování skutečné příčiny poruchy a v obou případech bez využití chemických prostředků (antidepresiv).

Psychoterapie má přes 20 aplikovaných směrů, škol, metod použití, obecně se rozlišuje na:

  1. Metody racionální napomáhají k rozumovému pochopení vlastní situace a následně k logickému přesvědčení, usměrnění.
  2. Metody sugestivní, které pracují s hlubinnými vrstvami osobnosti, jsou založeny na sugesci, na práci s podvědomím (hypnóza, psychoanalýza, katatýmně-imaginativní techniky).

Podle druhu a podstaty Vašeho problému zvolíme odpovídající způsob terapie tak, abyste odcházel(a) spokojen(a).

Jak si vybrat dobrého psychologa?

  1. Domluvte si první setkání s někým, na koho budete mít doporučení. Navštivte více psychologů, ať máte představu, kdo by Vám lépe vyhovoval.
  2. První setkání se většinou nehradí (pokud striktně ano – už je to méně pozitivní) a seznamte se s metodou psychoterapie, kterou daný psycholog využívá. Ať Vám popíše základní postup, frekvenci návštěv, časovou náročnost (já si osobně myslím, že hodina na problém klienta je nedostatečná) a samozřejmě finanční náročnost.
  3. Určitou roli pro klienta hraje pocit, první dojem ze samotné osobnosti psychoterapeuta. Pokud je to pro klienta zásadní, může poděkovat a odmítnout služby hned na začátku procesu léčby.
  4. Pokud si nevíte rady, napište nám e-mail s konkrétním dotazem, my rádi Vám poradíme.

Které metody psychoterapie využíváme?

Rogersovská terapie

  • PhDr. Stanislav Pelcák + Mgr. Alexander Tomeček

Katatýmně – imaginativní hypnóza podle prof. Leunera  nebo klasická hypnóza

  • Mgr. Alexander Tomeček

Systemická psychoterapie

  • Mgr. Martin Švanda, Ph.D.

Objednat se můžete na telefonu +420 596 112 296 nebo 602 784 252, zde také získáte podrobnější informace. Nebo můžete kontaktovat pana Mgr. Alexandera Tomečka na emailu tomecek@psychologiepropraxi.cz

Přiřazené články