Assessment center

Kdy využít Assessment centrum?

 • Pokud chcete vybrat z mnoha uchazečů nejlepšího zaměstnance.
 • V případě, že potřebujete objektivně a efektivně hodnotit stávající zaměstnance v kombinaci s externími uchazeči.

Proč tato metoda zaručuje vysokou pravděpodobnost posouzení kandidátů?

 • Komplexní pohled na osobu díky kombinaci různých metod.
 • Profesionální hodnocení od „nezávislé strany“.
 • Možnost sledování skutečného jednání a reakcí účastníků v různých modelových situacích.
 • Jde o „testy chování“, kde se projeví skutečnosti, které např. samostaná psychodiagnostika nebo klasické výběrové řízení není schopno postihnout.

Metodika AC:

Výstupy AC:

 • Seřazení kandidátů podle předpokládané úspěšnosti a stanovení jejich silných a slabých stránek.
 • Psychologický profil u všech účastníků AC v rozsahu minimálně dvou stran A4 – ukázka posudku.
 • Videozáznam rozhovorů.
 • Zpětná vazba pro uchazeče.

Jak AC probíhá, na co se mám připravit?

 • Probíhá celý den
 • Skupina 8 – 14 uchazečů / zaměstnanců
 • Přítomnost interních a externích hodnotitelů

 

V rámci AC jsou hodnoceny 2 oblasti:

1. POSOUZENÍ SKUPINY testovaných osob z hlediska sociální psychologie

 • Skupinová dynamika týmu
 • Míra sehranosti celého týmu a případně jeho části
 • Projevy sociální averze
 • Preferovaný styl řízení
 • Míra loajality k firmě, značce, vykonávané činnosti

2. INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ účastníka, které se zaměřuje na osobnostní a profesní kvality

 • Intelekt sociální i mentální
 • Rychlost a přesnost práce pod stresem
 • Celková psychická odolnost vůči stresu
 • Syndrom vyhoření
 • Schopnost a výkonnost
 • Profesní a kariérová orientace
 • Styl řízení a míra sehranosti s týmem
 • Emocionální stabilita a instabilita

Nástroje AC:

 • Řešení modelových situací ve skupině
 • Řešení individuálních modelových situací
 • Psychologická diagnostika standardizovaná (výkonové, osobnostní testy)
 • Psychologická diagnostika nestandardizovaná (projektivní techniky)
 • Diagnosticko-motivační rozhovor

Jak probíhá modelová situace?

 • Modelovou situací rozumíme např. simulaci typické činnosti příslušného pracovního místa, případovou studii = řešení problému z oboru, skupinovou diskusi společenského či morálního problému apod.
 • Chování uchazečů ve zmíněných modelových situacích sleduje několik pozorovatelů, a to jak psychologové, tak zástupci zadavatelské společnosti, většinou personalista a budoucí nadřízený či kolega.
 • Pozorovatelé během modelových situací vzájemně nespolupracují, své postřehy o kandidátech zaznamenávají nezávisle. Sledovaná kritéria jsou předem stanovena.
 • Videokamerou natáčíme průběh modelových situací tak, aby mohl být záznam použit při rozboru chování uchazečů. Je tak možno zaznamenat velkou část informací, které by mohly jinak pozorovatelům uniknout. Podmínkou je zde souhlas uchazečů.

Přiřazené články