Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Jak probíhá výběrové řízení?

Proces výběrového řízení je rozdělen do několika fází, zajišťuje maximální objektivitu a efektivnost výběru.
Fáze výběrového řízení se dají různě kombinovat dle potřeb a aktuální situace klienta. Podmínkou kvalitního výběru je definování pracovní pozice a z toho vyplývající rozsah činností, které má uchazeč naplňovat.

 1. kolo – předvýběr

Psycholog vybere vhodné uchazeče podle životopisů přihlášených kandidátů. Následně provede strukturovaný pohovor po telefonu, jehož pomocí vybere nejvhodnější kandidáty pro osobní setkání s psychologem.

2. kolo – osobní pohovor

Probíhá s psychologem formou diagnostického pohovoru s řešením různých modelových situací. Výstupem je doporučení pro pohovor u zadavatele nebo pro zpracování detailního osobnostního profilu.

3. kolo – výběrová psychodiagnostika

Kandidáti absolvují psychodiagnostické testy a praktické zkoušky podle kompetencí a činností, které budou vykonávat. Výstupem je psychologický posudek s uvedeným doporučením.

Standardem v naší práci jsou základní etické principy personalistiky – odpovídáme všem uchazečům, poskytujeme uchazečům zpětnou vazbu, zadavateli zasíláme týdenní reporty přihlášených kandidátů a zápisy s realizací jednotlivých kol výběrového řízení.

 


Přiřazené články