Koučink a konzultace

Klíčovou činností našich psychologů je konzultační činnost a koučování jako specifická forma konzultace. Postupujeme podle metodiky G-R-O-W a snažíme se koučováním směřovat klienty na budoucí změny, na eliminaci syndromu vyhoření a další nežádoucí projevy. Tím, že máme i terapeutický přesah, dokážeme klientům pomoci s projevy chování, které nedokáže klient racionálně odstranit a to je i ideální nadstavba koučování.

Konzultační činnost psychologů vychází z potřeby klientů probírat své problémy a starosti na racionální úrovni a bez využití hypnózy. Vyškolení a využití Rogersovského přístupu v konzultacích nám dává erudici pro poskytování profesionálních, poradenských služeb s prokazatelnými výsledky. Nově jsme pro klienty zařadili i možnost WEB – konzultace s možností dohody optimálního termínu pro obě strany.


Přiřazené články